Scroll Verder

KNJV

De Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV) is opgericht in 1919 en verkreeg in 1924 het predikaat "Koninklijk". In 2019 is de KNJV slipjacht bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed.

De KNJV is een slipjachtvereniging. Er wordt met honden gejaagd op "het slip". Het slip is een bos stro of een zak die een geur heeft gekregen en door het terrein wordt gesleept. Zo wordt een lang spoor gemaakt dat door de honden wordt uitgewerkt. Aan het eind wacht een koeienpens als beloning.

Alle slipjacht routes zijn door een ecoloog beoordeeld op het zoveel mogelijk vermijden van de verstoring van dieren. De KNJV heeft de Gedragscode voor slipjachten ondertekend, dat gericht is op strikte naleving van wet- en regelgeving ter bescherming van dierenwelzijn en natuur.

De meute van de Vereeniging bestaat uit foxhounds, aangevuld met enige outcrosses (producten van een kruising tussen foxhound en bloedhond). 

De meute volgt het getrokken spoor van vossengeur en wordt gevolgd door amazones en ruiters.

Het jachtgebied van de KNJV ligt in Nederland boven de grote rivieren. Het jachtseizoen loopt van oktober tot half maart (tijdens broedseizoen zijn er geen slipjachten)

Het tenue van de leden der KNJV bestaat voor de heren uit een rode jachtrok met een grijze kraag. De dames dragen een zwarte - of blauwe jachtrok, eveneens met een grijze kraag. De Vereeniging heeft een Corps Sonneurs dat de jacht aan- en afblaast.
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het secretariaat der KNJV, via e-mail: Secretaris@knjv.com 
 

OVER ONS
 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
via het onderstaande formulier contact met ons opnemen

LET OP: Bent u op zoek naar informatie over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging of jagen in Nederland? Gaat u dan naar:  www.jagersvereniging.nl
 

BERICHT