Scroll Verder
De Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV) heeft als activiteit de slipjacht, een bijzondere vorm van paardensport. In 2019 is de slipjacht bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Door de leden van de KNJV wordt te paard met een meute honden "gejaagd" op het slip. Het slip is een lap stof die een geur heeft gekregen. Met het slip wordt een spoor door het terrein gesleept dat door de honden wordt gezocht, gevolgd door de ruiters. Daarna wacht de honden een beloning. Er wordt niet gejaagd op een levend dier.

De KNJV heeft de Gedragscode voor Slipjachten ondertekend, gericht op naleving van wet- en regelgeving ter bescherming van dierenwelzijn en natuur.

De routes voor de meute en ruiters, ten gunste van de KNJV opengesteld door landeigenaren in samenwerking met lokale huntcomités en vele vrijwilligers, worden met inachtneming van de zorgplicht uit hoofde van de Wet Natuurbescherming door middel van een ecologische analyse geïnventariseerd en vastgelegd. Daags voorafgaand aan de rit wordt de beoogde route nogmaals "live" geïnventariseerd. Waar nodig leidt die laatste inventarisatie tot beperkingen/aanpassingen.

De KNJV is actief in het oosten van Nederland boven de grote rivieren. Het seizoen loopt van medio oktober tot en met 14 maart. Tijdens het broedseizoen zijn er geen slipjachten.

De KNJV is opgericht in 1919 en verkreeg in 1924 het predikaat "Koninklijk". De KNJV is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS).

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het secretariaat van de KNJV, via e-mail: Secretaris@knjv.com 

OVER ONS

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u
via het onderstaande formulier contact met ons opnemen

LET OP: Bent u op zoek naar informatie over de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging of jagen in Nederland? Gaat u dan naar:  www.jagersvereniging.nl
 

BERICHT